Раскрытие данных за 2018 год

  Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОТС» 1.                  Загальні відомості 1.1.             Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «КОТС» 1.2.             Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство 1.3.             Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19031061 1.4.             Місцезнаходження емітента: 01001, Печерський р-н, м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А 1.5.             Міжміський…

Читати далі…

Раскрытие данных за 2017 год

  Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Директор Ковтуцький Вячеслав Євгенiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 27.04.2018 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне…

Читати далі…

Раскрытие данных за 2016 год

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Ковтуцький Вячеслав Євгенiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 25.04.2017 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік I. Загальні відомості 1.…

Читати далі…

Раскрытие данных за 2015 год

Раскрытие данных за 2015 год Ведомости о предприятии, отчет о фин. результатах, о собственном капитале, баланс, отчет о движении, результаты аудит.проверки и др. документы за 2015 год   Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній…

Читати далі…

Раскрытие данных за 2014 год

Раскрытие данных за 2014 год Ведомости о предприятии, отчет о фин. результатах, о собственном капитале, баланс, отчет о движении, результаты аудит.проверки и др. документы за 2014 год           Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство…

Читати далі…

Раскрытие данных за 2013 год

Ведомости о предприятии, отчет о фин. результатах, о собственном капитале, баланс, отчет о движении, результаты аудит.проверки и др. документы за 2013 год — представлены в виде архива2013.

Читати далі…

Раскрытие данных за 2012 год.

Ведомости о предприятии, отчет о фин. результатах, о собственном капитале, баланс, отчет о движении, результаты аудит.проверки и др. документы за 2012 год — представлены в виде архива2012.

Читати далі…