Розкриття даних за 2014 рік

Розкриття даних за 2014 рік. Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Директор Ковтуцький В.Є. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 27.04.2015 (дата)   Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік…

Читати далі…

Розкриття даних за 2013 рік

Відомості про підприємство, звіт про фін. результати, про власний капітал, баланс, звіт про рух, результати аудит.перевірки та ін. документи за 2013 рік – представлені у вигляді архіву2013.

Читати далі…

Розкриття даних за 2012 рік

Відомості про підприємство, звіт про фін. результати, про власний капітал, баланс, звіт про рух, результати аудит.перевірки та ін. документи за 2012 рік – представлені у вигляді архіву2012.

Читати далі…

Наші виконані проекти

Серед наших замовників – державні установи і найбільші банки України, багато комерційні структури. Розробка проектів інформатизації, вибір і оптимізація проектних рішень, створення структурованих кабельних мереж, установлення активного устаткування, встановлення та конфігурування серверів і робочих станцій, розроблення необхідного програмного прикладного та спеціалізованого програмного забезпечення – далеко не повний перелік напрямків нашої…

Читати далі…