Розкриття даних за 2020 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОТС»  Загальні відомості  Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «КОТС»  Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19031061  Місцезнаходження емітента: 01001, Печерський р-н, м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А  Міжміський код, телефон та факс емітента: 044,238-56-53,238-56-56  Адреса сторінки в мережі інтернет, на якій…

Читати далі…

Розкриття даних за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОТС»  Загальні відомості  Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «КОТС»  Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19031061  Місцезнаходження емітента: 01001, Печерський р-н, м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А  Міжміський код, телефон та факс емітента: 044,238-56-53,238-56-56  Адреса сторінки…

Читати далі…

Розкриття даних за 2018 рік

  Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОТС» 1.                  Загальні відомості 1.1.             Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «КОТС» 1.2.             Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство 1.3.             Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19031061 1.4.             Місцезнаходження емітента: 01001, Печерський р-н, м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А 1.5.             Міжміський…

Читати далі…

Розкриття даних за 2017 рік

  Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Директор Ковтуцький Вячеслав Євгенiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 27.04.2018 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне…

Читати далі…

Розкриття даних за 2016 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Ковтуцький Вячеслав Євгенiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 25.04.2017 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік I. Загальні відомості 1.…

Читати далі…

Розкриття даних за 2015 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Ковтуцький Вячеслав Євгенiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 28.04.2016 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік I. Загальні відомості 1.…

Читати далі…

Розкриття даних за 2014 рік

Розкриття даних за 2014 рік. Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Директор Ковтуцький В.Є. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 27.04.2015 (дата)   Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік…

Читати далі…

Розкриття даних за 2013 рік

Відомості про підприємство, звіт про фін. результати, про власний капітал, баланс, звіт про рух, результати аудит.перевірки та ін. документи за 2013 рік – представлені у вигляді архіву2013.

Читати далі…

Розкриття даних за 2012 рік

Відомості про підприємство, звіт про фін. результати, про власний капітал, баланс, звіт про рух, результати аудит.перевірки та ін. документи за 2012 рік – представлені у вигляді архіву2012.

Читати далі…